A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!
MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM
NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG

A HÁLÓ KÖZÖSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTBAN – S4
2017. ÁPRILIS 24. ÉS 2018. JANUÁR 22. KÖZÖTT
MEGTARTOTT ELŐADÁSOK FELVÉTELEI ITT MEGTEKINTHETŐK

1/16-1. RÉSZ BEVEZETÉS
2018. JANUÁR 22. HÉTFŐ 18.00

„ÉG KIRÁLYNŐJE, E VILÁG JELES ÚJJÁSZERVEZŐJE…”

MÁRIA ORSZÁGA A SZENT KORONA OLTALMÁBAN

 • „Minden szerelem darabokban, Minden Egész eltörött”
 • A magyarok második bejövetelének jelentősége
 • Egységben az erő!
 • Harmadik visszajövetelünk feltételei
 • Apostolkirályság
 • A Szent Korona misztériuma és közjogi jelentősége
 • Szűz Mária Magyarország királynője

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


1/16. RÉSZ
2017. ÁPRILIS 24. HÉTFŐ 18.00

ÁTTEKINTÉS
– – –

ÉVEZREDEK, ÉVSZÁZADOK, ÉVTIZEDEK, ÉS A JELENKOR NAPJAI A MAGYAR ÜDVTÖRTÉNELEMBEN

 • Őstörténet, ősvallás, ősnyelv egysége
 • Megközelítési módok a magyar múlthoz
 • A szkíták világtörténelmi jelentősége
 • Források
 • Forráselemzés

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


2/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 8. HÉTFŐ 18.00

NIMRÓDTÓL ATILLÁIG
– – –

NIMRÓD, A VILÁG ELSŐ KIRÁLYA, AKI NAGY VADÁSZ VALA AZ ÚR ELŐTT

 • Az emberiség mitikus történelme a vízözön előtt és után
 • Nimród, a különböző népek hagyományaiban
 • Nimród, a magyar hagyományban
 • A szír kereszténység szent könyvének Nimród képe
 • Mezopotámia, Egyiptom, kaukázusi népek, mediterrán birodalmak
 • Nimród kiemelkedő szerepe a világ sorsának alakulásában
 • A magyar nemesség Nimródra visszavezetett családfája

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


3/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 15. HÉTFŐ 18.00

ATILLA,
A MAGYAROK ELSŐ KIRÁLYA, A NAGY NIMRÓD UNOKÁJA, ISTEN OSTORA, ÉS A VILÁG PÖRÖLYE

 • Ázsiai és európai hunok
 • A magyarok első bejövetele
 • A Képes Krónika képeiben élő Atilla király
 • Atilla Róma falai alatt
 • Csaba királyfi és a magyarok második bejövetele

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


4/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 22. HÉTFŐ 18.00

ÁRPÁD VEZÉR KORA
– – –

SZKÍTIÁTÓL PANNÓNIÁIG, A MAGYAROK MÁSODIK BEJÖVETELE

 • A magyarok második bejövetele
 • A hét vezér és a hét törzs Anonymus leírásában és a Képes Krónikában
 • Koronásfejű turulmadár és Emese álma
 • Álmos és Árpád
 • Árpád a világtörténelemben és a hét vezér kozmikus küldetése
 • A vezérek kora

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


5/16. RÉSZ
2017. MÁJUS 29. HÉTFŐ 18.00

SZENT ISTVÁN KORA
– – –

KÉRÜNK MINT APOSTOLUNKAT ÉS AZ ELSŐ KIRÁLYUNKAT

 • A Szent István korabeli vármegyerendszer
 • A Szent István által alapított püspökségek
 • Az esztergomi és a kalocsai érsekség jelentősége az önálló magyar keresztény egyházban
 • Róma, Konstantinápoly és Jeruzsálem Szent István korában
 • Az ősvallás helyzete a XI. századi Magyarországon
 • Az apostoli királyság világtörténelmi rangja
 • Szűz Mária országa

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


6/16. RÉSZ
2017. JÚNIUS 12. HÉTFŐ 18.00

A SZENT KORONA
– – –

MAGYARORSZÁG SZENT ANGYALI ÉS APOSTOLI KORONÁJA

 • A Szent Korona közjogi és vallási szerepe
 • A magyar királyok koronázási szertartásai
 • A Szent Korona és az apostoli királyság
 • A Szent Korona képrendje
 • A Szent Korona-tan
 • A Szent Korona fölajánlása Szűz Máriának

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


7/16. RÉSZ
2017. SZEPTEMBER 25. HÉTFŐ 18.00

SZENT LÁSZLÓ KORA
– – –

CSILLAGOK KÖZT FÉNYESSÉGES CSILLAG – SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY FÉNYE

 • Szent László a világtörténelemben
 • Szent László országot védő harcai belföldön és külföldön
 • A kunok Ázsiában és Európában
 • Szent László harca a kun vitézzel
 • Szent László a Képes Krónikában
 • Szűz Mária országa, Várad megalapítása
 • Ősvallás és kereszténység
 • Szent László emlékezete

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


8/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 2. HÉTFŐ 18.00

A MAGYAR KIRÁLYSÁG NAGYHATALMI EREJE IV. BÉLA KORÁBAN

 • Az ázsiai Magna Hungaria II. András és IV. Béla korában
 • A mongol birodalom felemelkedése Ázsiában és hanyatlása Magyarországon
 • A magyar királyság tatárjárás utáni újbóli fénykora
 • A magyar királyság a Hunyadiak koráig

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


9/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 9. HÉTFŐ 18.00

HUNYADI MÁTYÁS KORA
– – –

MÁTYÁS KIRÁLY IGAZSÁGÁNAK ÖRÖK FÉNYE

 • Hunyadi János titokzatos származása és a hollós címer eredete
 • Hunyadi Mátyás királlyá választása
 • Mátyás koronázása és a magyar nép üdvtörténelme
 • Mátyás király igazsága

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


10/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 16. HÉTFŐ 18.00

MOHÁCS
– – –

KÉT POGÁNY KÖZT – A MEGPRÓBÁLTATÁSOK KORA

 • A mohácsi csata világtörténelmi előzményei
 • Az emberiség sorsának hanyatlása a mohácsi csata után
 • Buda eleste és az oszmán birodalom világuralmi tervei
 • Az ország három részre szakadása és az erdélyi fejedelemség kialakulása

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


11/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 24. KEDD 18.00

BETHLEN GÁBOR KORA
– – –

ERDÉLY ARANYKORA

 • Erdély fejedelmei
 • Bethlen Gábor Erdély fejedelme és Magyarország választott királya
 • Miért nem koronáztatta meg magát Bethlen Gábor?
 • Az Erdélyi Fejedelemség nagyhatalmi jelentősége Európában

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


12/16. RÉSZ
2017. OKTÓBER 30. HÉTFŐ 18.00

II. RÁKÓCZI FERENC KORA
– – –

AZ ÖRÖK ERKÖLCS SZABADSÁGHARCA

 • II. Rákóczi Ferenc szabadságharca a világtörténelem sodrában
 • Ország- és vallásegyesítési törekvések
 • A nemzeti királyság visszaállításának esélyei
 • Erkölcsi útmutatás a jövendő évszázadok világának

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


13/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 6. HÉTFŐ 18.00

MÁRIA TERÉZIA KORA
– – –

A VILÁGOSSÁG ÉS A SÖTÉTSÉG HARCA

 • A Habsburg uralkodók viszonya a magyarsághoz
 • Trianon előzményei a XVIII. században
 • A határőrvidékek császári igazgatása
 • Mária Terézia koronázása és uralkodása
 • A madéfalvi veszedelem történelmi háttere
 • Az írástudók árulása, avagy a magyar történelem meghamisításának kezdetei
 • II. József országlása és a Szent Korona megpróbáltatásai
 • Az új bizánci birodalom ábrándja

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


14/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 13. HÉTFŐ 18.00

A REFORMKORTÓL A KIEGYEZÉSIG
– – –

A MÚLTAT VÉGKÉPP ELTÖRÖLNI

 • A reformkor fénye
 • A magyar nemesség és a Szent Korona-tan
 • Az 1848-49-es szabadságharc világtörténelmi jelentősége
 • A Szent Korona a föld felszíne alatt
 • A magyarság sorsa és eredete Kínából tekintve

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


15/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 20. HÉTFŐ 18.00

AZ UTOLSÓ KIRÁLYKORONÁZÁS KORA
– – –

A KERESZTÚTJÁRÁS VÉGSŐ STÁCIÓI

 • A kiegyezés kora, Ferenc József koronázása
 • Az aranykor látszata – A felszín fényei, millenniumi ünnepségek
 • A Monarchia felbomlásának előzményei
 • Az önvédelmi jog feladása, út Trianonig
 • Háború hadicélok nélkül
 • Az utolsó királykoronázás

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


16/16. RÉSZ
2017. NOVEMBER 27. HÉTFŐ 18.00

MÚLTUNK ÉS JÖVŐKÉPÜNK
– – –
A SZŰZANYA ORSZÁGA A SZENT KORONA OLTALMÁBAN

 • Népek Krisztusa, Magyarország
 • Mi történhet a tizennegyedik stáció után?
 • A közelmúlt magyar történelmének úttévesztései
 • A magyar történelem eseményeinek párhuzamai Jézus szenvedéstörténetével
 • Lesz-e feltámadás?

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


16/16+1. RÉSZ RÁADÁS
2017. DECEMBER 18. HÉTFŐ 18.00

ÜDVTÖRTÉNETÜNK KOZMIKUS ALAPJAI ÉS A JELENKOR

 • A világkorszakok tanítása
 • A nagy világév és a Halak világhónapja
 • A magyar nép történelme a Jelenések könyvének viszonylatában
 • A Szent Korona amerikai fogsága és hazatérése
 • Egyházi személyiségek a magyarság megmaradásáért a huszadik században
 • Elhívás egyéni és nemzeti szinten

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető:


MÁTYÁS KIRÁLY ÜNNEPE
2018. FEBRUÁR 24. SZOMBAT 15 ÓRA

SZÁNTAI LAJOS

A MINDENSÉGGEL MÉRD MAGAD!
MITIKUS MAGYAR TÖRTÉNELEM NIMRÓDTÓL NAPJAINKIG

HANGOSKÖNYV BEMUTATÓ ÉS VETÍTETT KÉPES ELŐADÁS

URÁNIA NEMZETI FILMSZÍNHÁZ
1088 Budapest, Rákóczi út 21.

Közreműködik:

BÁRDOSI ILDIKÓ, énekművész
PAP GÁBOR, művészettörténész
SINKOVITS-VITAY ANDRÁS, színművész

Program:

Köszöntő – Sinkovits-Vitay András
A mindenséggel mérd magad! – Pap Gábor gondolatai Szántai Lajos előadássorozata kapcsán
Kórógyi regösének – Bárdosi Ildikó
Mátyás király ünnepe – Szántai Lajos vetített képes előadása


A BABBA ORSZÁGKERÜLŐ ZARÁNDOKLAT 108 NAPJA

HUSZÁR ANDREA MAGDOLNA
NÉPMESE-KUTATÓ VETÍTETT KÉPES ELŐADÁSA
SZÁNTAI LAJOS
BEVEZETŐJÉVEL ÉS ÖSSZEGZÉSÉVEL

2018. ÁPRILIS 23. HÉTFŐ 18.00
HÁLÓ KÖZŐSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT – S4
1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 4.

Az előadásról készült felvétel itt megtekinthető: