A BABBA ORSZÁGKERÜLŐ ZARÁNDOKLAT 108 NAPJA

HUSZÁR ANDREA MAGDOLNA
NÉPMESE-KUTATÓ VETÍTETT KÉPES ELŐADÁSA
SZÁNTAI LAJOS
BEVEZETŐJÉVEL ÉS ÖSSZEGZÉSÉVEL

2018. ÁPRILIS 23. HÉTFŐ 18.00
HÁLÓ KÖZŐSSÉGI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT – S4
1052 BUDAPEST, SEMMELWEIS UTCA 4.


A szájhagyomány makacsul ragaszkodik Babba Mária tiszta nevéhez.
A Keleti-Kárpátokban őt hívják segítségül az élet fordulóinál, a nagy változások, az átváltozások idejében: születéskor, menyegzőkor, a halál idejekor, és mindenkor, amikor az igazat óhajtják.

Babba szó azt jelenti: szép, teljes, egész, igazi, hiánytalan, kerek.
Így aztán nincs mit csodálkozni azon sem, hogy óvja, félti a Keleti-Kárpátok népe Istenanyát, kinek eredetéről csak a néprajzosok mernek vitázni, ám a gyimesi falvak népe Babba nevével kel és az ő nevével fekszik.

Babba ősi hagyománya a lelkekből virágzik, és mi elindultunk, hogy ezen színes csokornak virágaiban gyönyörködhessünk, mentünk, hogy Istenanya szent helyeinek illatát szívhassuk magunkba, bejártuk a Kárpát-medence koszorúján Babba, Boldogasszony, Tündér Ilona, a Napba Öltözött Asszony ősi helyeit, így kértük segítségét. 
108 napos, mesebeli utunkon csodálatos helyek és emberek között kutattuk Boldogasszony, Mátyás király, ősi papjaink gazdag hagyatékát. 
Hol itt, hol ott szálltunk meg. 
A Pilis, Csíksomlyó, a Gyimesek, Dél-Erdély, Délvidék, Bosznia, Horvátország, Őrvidék, Felvidék, Kárpátalja hegycsúcsairól is így szólítja népét a Babba Mária: 
Forduljatok Hozzám!
Daczó Árpád, azaz Lukács atya írja a Csíksomlyó titka című könyvében:
“Akinek van olyan szeme, hogy bele tud nézni vele az isteni gondviselés és Mária anyai szeretetének tervszerű dolgaiba, az megért engem és odaáll ő is segítőül Babba Mária mellé. Ő üdvözíteni akarja a Szent Fia vére árán megváltott emberiséget. Ezért húzza immár magához mindenütt a világon, az ő kegyhelyein az emberek tömegeit. Nálunk Csíksomlyóra hívja őket!”